Tjänster

BACKDRAFT brandskydd AB

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation blandas ofta ihop med   brandskyddsbeskrivning men det är inte riktitigt samma sak, båda används i bl.a. byggprocessen.

Om du sökt bygglov för om- eller tillbyggnad eller  gjort en bygganmälan kan det hända att du kommer i kontakt med något av dessa begrepp. På Backdraft Brandskydd hjälper vi dig så klart med båda dessa.


  Vad är det då  för skilland på begreppen?

Brandskyddsbeskrivning är ett dokument som används i projekteringen av till exempel en ny- eller ombyggnad. Den ska beskriva hur brandskyddet i ny- eller ombyggnationen bör vara utfört för att uppfylla kraven i byggreglerna. Det finns ett antal punkter som måste finnas med i denna.


Brandskyddsdokumentation är en relationshandling eller slutbevis som beskriver exakt hur brandskyddet till slut blev utformat. Innan byggnaden tas i bruk ska en sådan dokumentationen tas fram.

Brandredskapskontroll

Brandsläckare, brandvarnare och automatlarm behöver återkommande underhåll för att fungera på rätt sätt.

Ofta ställs krav från myndigheter att man med jämna mellanrum måste funktionskontrollera vissa av sina brandredskapsprodukter för att garantera att dessa fungerar. Det här kan man behöva hjälp med och vi på Backdraft brandskydd hjälper dig gärna med detta.

Ett rimligt kontrollintervall för till exempel en brandsläckare kan vara en gång om året. Vi kontrollerar då innehållet, trycket, funktionen och övriga detaljer som kan var möjliga felkällor. Är det något problem med släckaren byter vi ut den åt dig.


Andra system som till exempel det automatiska brand- och utrymningslarmet kan behöva tätare intervall än en gång per år. Vilket intervall som är rimligt bestämmer vi i samråd med dig.

Copyright BACKDRAFT brandskydd AB

Telefon: 070 - 315 51 12

Mail: info@backdraftbrandskydd.se