Föreståndare

BACKDRAFT brandskydd AB

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Föreståndare brandfarlig vara

Den som är föreståndare för brandfarlig vara ska ha erfoderlig kunskap för uppdraget och veta vilka bestämmelser som gäller.

Några begrepp

Det finns många begrepp att hålla reda på när det gäller brandfarlig vara, här än några

Om utbildningen

Vid hantering av brandfarliga varor krävs tillstånd om mängden överskrider ett visst literantal. Tillståndet ansöks hos din kommuns byggnadsnämnd. Om tillstånd krävs behövs även föreståndare enligt Förordningen om brandfarliga och explosiva varor.


Vår utbildning Föreståndare brandfarlig vara riktar sig till de verksamheter där tillstånd och föreståndare ska finnas, men i sådana verksamheter där det inte ingår i produktionen. Som exempel på verksamheter är restauranger, butiker, skolor och små verkstäder.


Kursinnehåll

  • Vad är brandfarliga varor?
  • Regelverket runt brandfarliga varor
  • Risker i verksamheten
  • Föreståndarens roll
  • Föreståndarens ansvar


Mål och upplägg

Utbildningens syfte är att ge föreståndare kunskap om deras egen vardag och de regler som omgärdar brandfarliga varor. Utbildningen genomförs under 7 timmar.


Utbildningstillfällen

Kontakta oss gärna för utbildningsdatum. Ring, maila eller fyll i ett formulär genom attt klicka  här.


Brandfarliga varor är lite förenklat gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C och vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor.

"Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas. Är temperaturen lägre avger inte vätskan tillräckligt med ångor".

Brännbarhetsområdet för en specifik brandfarlig vätska eller gas anger koncentrationen brännbara ångor i luft och då de är antändbara.

Copyright BACKDRAFT brandskydd AB

Telefon: 070 - 315 51 12

Mail: info@backdraftbrandskydd.se