SBA

BACKDRAFT brandskydd AB

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Systematiskt brandskyddsarbete

Vår utbildning i SBA ger deltagaren kunskap om hur man arbetar systematiskt med exempelvis: brandskyddspolicy, egenkontroll, regler, organisation o.s.v.

Att arbeta systematiskt med brandskyddet ger ett bättre skydd mot bränder och ökar handlingskraften om olycka är framme.

Om utbildningen

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand. Under koúrsen får du lära dig mer vad detta innebär just för dig och din verksamhet.


Kursinnehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Brandskyddsorganisationens uppgift
  • Vad en brandskyddspolicy innebär
  • Vikten av en tydlig ansvarsfördelning
  • Vilken uppgift har den brandskyddsansvarige
  • Egenkontroll och regler


Mål och upplägg

Utbildningens mål är att ge deltagaren kunskap om hur man arbetar systematiskt, samt vikten av ett fungerande SBA. Utbildningen genomförs under två timmar.


Utbildningstillfällen

Kontakta oss gärna för utbildningsdatum, priser etc. Ring, maila eller fyll i ett formulär genom attt klicka  här.

Alla ska i någon mån arbeta systematiskt med sitt brandskydd. För större verksamheter behöver man också dokumentera hur man arbetar med brandskyddet.

Även den enskilde villaägaren behöver arbeta med SBA. I det fallet kan det handla om att regelbundet kontrollera sin brandvarnare eller se till att man har fungerande släckutrustning.

Hur ser organisationen för brandskddet ut på sin arbetsplats? Vem är egenglitgen ansvarig? Måste någon vara det? Frågor av den här typen och mycket annat diskuterar vi på utbildnigen.

Copyright BACKDRAFT brandskydd AB

Telefon: 070 - 315 51 12

Mail: info@backdraftbrandskydd.se